Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9887
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Trương, Thị Bích Liên
Nguyễn, Quốc Việt
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ. Đánh giá hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng của hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ.
Mô tả: 46 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9887
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.