Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9900
Title: CM công nghiệp 4.0 với việc phát triển khoa học và công nghệ ở TPCT giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Thị Tuyết Hà
Lê, Thành Cây
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh và có sức ảnh hưởng sâu rộng đến các nước trên thế giới và khu vực trong đó có Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Nhận thấy tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế - xã hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mamg lại cho thành phố Cần Thơ, tác giả lựa chọn đề tài: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với việc phát triển khoa học và công nghệ ở thành phố Cần Thơ làm đề tài luận văn tốt nghiệp Đại học. Luận văn trên cơ sở tìm hiểu một cách khái quát là làm rõ nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 về lực lượng sản xuất và khoa học công nghệ trong lực lượng sản xuất. Qua cơ sở tìm hiểu và làm rõ nhận thức, tác giả hướng đi sâu phân tích thực trạng việc phát triển khoa học và công nghệ ở thành phố Cần Thơ thời gian qua theo hai hướng chính. Đó là những thành tựu và nguyên nhân của những thành tựu đạt được do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại và phần hạn chế - nguyên nhân của hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm vận dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào việc phát triển khoa học và công nghệ cho thành phố Cần Thơ thời gian tới.
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9900
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
17.91 MBUnknown
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.