Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9916
Title: Triết lý nhân sinh của phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống của người dân Nam Bộ hiện nay
Authors: Phan, Văn Phúc
Trịnh, Thùy Dương
Keywords: Triết học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trên cơ sở tìm hiểu về Triết lý nhân sinh của Phật Giáo. Tác giả đi sâu phân tích Triết lý nhân sinh của Phật Giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống của người dân nam bộ hiện nay. Là nội dung chính để làm đề tài luận văn tốt nghiệp Đại học.
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9916
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.