Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99297
Nhan đề: Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng tình hình phát triển mới tại tỉnh Đắk Nông
Tác giả: Nguyễn, Văn Đạt
Từ khoá: Người dân tộc thiểu số
Năng lực quản lý
Cán bộ, công chức
Tỉnh Đắk Nông
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 611 .- Tr.103-104,99
Tóm tắt: Việt Nam đã tham gia sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, điều đó đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi chúng ta phải tích cực chuẩn hóa đội ngũ CBCC nói chung và CBCC người DTTS nói riêng, tỉnh Đắk Nông cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. Bên cạnh đó từng bước xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, liêm chính, năng động, sáng tạo có trình độ cao và có nhân cách tốt, dù khả năng vận hành xây dựng Chính phủ kiến tạo, chính phủ điện tử đáp ứng sự phát triển của đất nước, thì công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC người DTTS cho tỉnh Đắk Nông nói riêng được xem là một yêu cầu hết sức cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99297
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.