Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9930
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch An Thới
Authors: Nguyễn, Xuân Thuận
Lê, Thu Trang
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - PGD An Thới. Qua đó, đề xuất các biện pháp hợp lý nhằm góp phần giúp ngân hàng gia tăng lượng tiền được gửi vào, nâng cao hoạt động huy động vốn vào ngân hàng.
Description: 58 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9930
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.