Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9934
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sữa chua uống của người dân quận Ninh Kiều , Thành phố Cần Thơ
Authors: Võ, Văn Dứt
Phạm, Thị Thùy Dương
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đo lường mức độ của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng sữa chua uống của người tiêu dùng ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Đề xuất các hàm ý để nâng cao sự lựa chọn tiêu thụ đối với sữa chua uống dựa trên các yếu tố ảnh hưởng.
Description: 75 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9934
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.