Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9935
Title: Phân tích các nhân tố tác động đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Authors: Phạm, Phát Tiến
Trần, Huỳnh Nam Phương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố tác động đến lơi nhuận củacác Ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018. Qua đó, đề xuất một số giải pháp góp phần giúp các NHTM ở Việt Nam gia tăng lơi nhuân.
Description: 57 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9935
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
988.28 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.