Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9938
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng bưởi da xanh huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Hữu Tâm
Lê, Thị Thùy Vân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng sản xuất bưởi da xanh trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Phân tích hiệu quả tài chính của việc trồng bưởi da xanh trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của mô hình trồng bưởi da xanh của nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Description: 53 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9938
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.