Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99417
Title: Thị trường bất động sản khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Authors: Lại, Đức Giang
Nguyễn, Quang Thi
Nguyễn, Huy Trung
Hoàng, Hữu Chiến
Nguyễn, Duy Hải
Dương, Minh Ngọc
Phùng, Thị Thu Hà
Keywords: Thị trường bất động sản
Khu công nghiệp
Thái Nguyên
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 615 .- Tr.40-41
Abstract: Năm năm vừa qua là giai đoạn phát triển mạnh của thị trường đất đai tại Thái Nguyên, với vị trí địa lý thuận lợi, Thái Nguyên đã thu hút một loạt các nhà đầu tư lớn về Thái Nguyên dẫn đến sự thay đổi một cách nhanh chóng đến quy hoạch tổng thể đất đai trên địa bàn tỉnh. Việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch diễn ra ngay tại thành phố Thái Nguyên quá nhanh trong thời gian ngắn đã dẫn đến cung về nhà ở đất ở dư thừa, cung về đất đai cho phát triển các dự án hạ tầng xã hội, khu công nghiệp, cụm công nghiệp bị dư thừa, làm biến dạng thị trường đất đai và gây ra những thất thoát cho ngân sách nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99417
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.