Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9942
Title: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng
Authors: Trương, Đông Lộc
Điền, Thị Phol
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Châu Thành tỉnh Sóc Trăng(sau đây được gọi là Agribank Châu Thành), trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn cho Ngân hàng.
Description: 49 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9942
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
765.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.