Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9943
Title: Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Văn Duyệt
Kim, Nhật Anh Ngữ
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt- Chi nhánh Cần Thơ (sau đây được gọi là BAOVIET Bank), trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của Phòng giao dịch trong thời gian tới.
Description: 60 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9943
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
618.44 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.