Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9949
Title: Không dễ dãi tùy tiện khi dùng thuốc tránh thai
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Thuốc
Thuốc tránh thai
Hướng dẫn sử dụng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 619 .- Tr.06-07
Abstract: Theo nguyên tắc chung, hormon phải dùng theo đơn. Thuốc tránh thai có thành phần hormon được cơ cấu một cách hợp lý nên không gây hại, đã có nhiều triệu phụ nữ sử dụng mà không gặp tai biến nên được phép dùng theo chương trình kế hoạch hóa gia đình mà không bắt buộc phải có đơn. Dẫu vậy, người dùng cũng cần biết đến tính an toàn của thuốc để yên tâm và cả những tác dụng không mong muốn để tránh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9949
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.