Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9951
Title: Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Authors: Trần, Thị Hạnh Phúc
Nguyễn, Thị Cẩm Vân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng - Đánh giá khả năng khả năng sinh lời của ngân hàng từ năm 2016, 2017, 2018. Đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô.
Description: 76 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9951
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.