Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9953
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Mai, Hoài Sương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ giai đoạn 2016-2018 thông qua một số chỉ tiêu. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ trong thời gian tới.
Description: 65 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9953
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
570.39 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.