Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9956
Title: Phân tích hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long
Authors: Mai, Lê Trúc Liên
Dương, Thị Mỹ HUyền
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại BIDV Vĩnh Long từ năm 2016 đến năm 2018 làm cơ sở để đề xuất một số giải pháp nâng cao kết quả hoạt động cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Description: 81 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9956
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.