Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9957
Title: Phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Nguyễn, Ngọc Kim Nương
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình huy động vốn tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh An Giang, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục được những hạn chế và phát huy được những mặt tích cực đã và đang đạt hiệu quả cao trong công tác huy động vốn.
Description: 61 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9957
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.