Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9960
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng vú sữa huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Ngọc Lam
Đỗ, Minh Duy
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng vú sữa ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nhằm đánh giá quá trình trồng vú sữa đã mang lại kết quả như thế nào cho các hộ nông dân trong huyện và trong quá trình sản xuất thì có những thuận lợi và khó khăn nào, trên cở sở đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho mô hình này trong tương lai.
Description: 62 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9960
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.