Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9962
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng khoai lang tại huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long
Authors: Trần, Thu Hương
Nguyễn, Uyên Nhi
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình trồng khoai lang huyện Bình Tân, Vĩnh Long. Qua đó đề xuất các giải pháp để ổn định và tăng thu nhập cho nông hộ trồng khoai lang trong thời gian tới
Description: 64 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9962
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
858.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.