Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9964
Nhan đề: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Trương, Thị Thúy Hằng
Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá quy trình kiểm toán TSCĐ của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Cần Thơ đang áp dụng thực tế tại Công ty khách hàng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy trình kiểm toán TSCĐ của A&C Cần Thơ.
Mô tả: 172 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9964
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.