Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9965
Title: Tác động của động lực làm việc đến kết quả công việc của nhân viên bán hàng tại Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Phạm, Thị Mỹ Dung
Bùi, Văn Trịnh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của động lực làm việc đến kết quả công việc của nhân viên bán hàng nhằm đề xuất hàm ý quản trị nâng cao kết quả công việc cho nhân viên bán hàng tại TPCT.
Description: 115 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9965
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.