Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9966
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ chăn nuôi trăn đất ở huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang
Authors: Lê, Bình Minh
Huỳnh, Thị Cẩm Linh
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến thu nhập của nông hộ chăn nuôi Trăn ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của nông hộ trên địa bàn.
Description: 64 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9966
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.