Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9968
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách trực tuyến của sinh viên Đại học Cần Thơ
Authors: La, Nguyễn Thùy Dung
Lê, Mai Thanh Dung
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng và mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của sinh viên đại học Cần Thơ đối với việc mua sách trực tuyến và đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp tác động đến hành vi của sinh viên và làm cho họ mua hàng nhiều hơn.
Description: 72 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9968
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.