Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9969
Title: Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty TNHH MTV Huỳnh Hữu Phúc tỉnh Hậu Giang
Authors: Lưu, Thanh Đức Hải
Nguyễn, Thanh Ngân
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hệ thống kênh phân phối của công ty TNHH Huỳnh Hữu Phúctrong những năm qua nhằm thấy được những thành công mà công ty đạt được bên cạnh đó còn những hạn chế gì, để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kênh phân phối của công ty trong thời gian tới.
Description: 67 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9969
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.