Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9971
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng nấm rơm của người dân ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Võ, Thành Danh
Mai, Hưng
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng nấm rơm của người dân tại thành phố Cần Thơ, từ đó xác định được xu hướng tiêu dùng nấm rơm của người dân cũng như đề xuất các giải pháp nhằm phát triển việc tiêu dùng nấm rơm đối với tiêu dùng ở thành phố Cần Thơ
Description: 69 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9971
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.