Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9972
Title: Mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt và các nhân tố ảnh hưởng đến mức sẳn lòng chi trả cho dịch vụ phương tiện di chuyển công cộng xe buýt nhanh trên tuyến 91B – Nam Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ
Authors: Vũ, Thùy Dương
Ngô, Thị Mỹ Xuyên
Tống, Yên Đan
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá sự hài lòng của người sử dụng đối với dịch vụ xe buýt hiện nay. Bên cạnh đó, xem xét tìm ra những tác nhân ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả của khách hàng sử dụng xe buýt trên tuyến 91B - Nam Cần Thơ.
Description: 52 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9972
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.