Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9973
Title: Phân tích hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng lúa ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Authors: Vũ, Thùy Dương
Huỳnh, Đức Huy
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hiệu quả sản xuất lúa ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa cho nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Description: 49 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9973
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
969.16 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.