Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9976
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng nấm rơm ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Võ, Thành Danh
Lê, Cẩm Ngưng
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng nấm rơm ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, qua đó cung cấp thêm thông tin nhằm giúp nông hộ trên địa bàn cải thiện hiệu quả kỹ thuật nấm rơm trong thời gian tới.
Description: 75 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9976
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.