Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9976
Nhan đề: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng nấm rơm ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Võ, Thành Danh
Lê, Cẩm Ngưng
Từ khoá: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng nấm rơm ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, qua đó cung cấp thêm thông tin nhằm giúp nông hộ trên địa bàn cải thiện hiệu quả kỹ thuật nấm rơm trong thời gian tới.
Mô tả: 75 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9976
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.