Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9978
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi tôm sú xen canh với thẻ chân trắng tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
Authors: Trần, Thu Hương
Võ, Thị Ngoan
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi tôm sú xen canh thẻ chân trắng tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu từ đó đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả tài chính cho nông hộ.
Description: 69 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9978
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.