Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9979
Title: Chiến lược ứng phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ nuôi thủy sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Trần, Mỹ Phương
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của các chiến lược ứng phó rủi ro đến thu nhập của hộ nông dân nuôi thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng ứng phó rủi ro góp phần làm ổn định thu nhập cho nông hộ nuôi thủy sản ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Description: 57 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9979
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.