Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9980
Nhan đề: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bột giặt OMO của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Lưu, Thanh Đức Hải
Trịnh, Thị Thảo Uyên
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nhận dạng và đo lường tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bột giặt OMO. Từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị giúp doanh nghiệp đáp ứng đúng nhu cầu của người tiêu dùng một số kiến nghị có liên quan đến các yếu tố cần phân tích đối với ngành sản xuất bột giặt
Mô tả: 107 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9980
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.