Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9982
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Authors: Phan, Đình Khôi
Trương, Ngọc Đoan Trang
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô (sau đây được gọi là VietinBank - Chi nhánh Tây Đô) trong giai đoạn 2016 - 2018, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới.
Description: 72 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9982
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.