Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99836
Title: Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Đào, Thị Thanh Huyền
Keywords: Chuyển đổi số
Nguồn nhân lực
Doanh nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2023
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 632 .- Tr.13-15
Abstract: Chuyển đổi số là tất yếu với sự phát triển của doanh nghiệp. Xu hướng ứng dụng công nghệ số ngày càng lan tỏa trong các quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Đối với bộ phận nhân sự, cần có những bước tiếp cận và giải quyết công việc lấy nhân viên làm trọng tâm, từ đó tối ưu hóa kết quả kinh doanh và những cách thức làm việc mới. Thực tế triển khai trong thời gian vừa qua cho thấy, một trong những yếu tố để thúc đẩy chuyển đổi số chính là: nhận thức; thể chế; hạ tầng số; nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99836
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.