Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99836
Nhan đề: Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả: Đào, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Chuyển đổi số
Nguồn nhân lực
Doanh nghiệp Việt Nam
Năm xuất bản: 2023
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 632 .- Tr.13-15
Tóm tắt: Chuyển đổi số là tất yếu với sự phát triển của doanh nghiệp. Xu hướng ứng dụng công nghệ số ngày càng lan tỏa trong các quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Đối với bộ phận nhân sự, cần có những bước tiếp cận và giải quyết công việc lấy nhân viên làm trọng tâm, từ đó tối ưu hóa kết quả kinh doanh và những cách thức làm việc mới. Thực tế triển khai trong thời gian vừa qua cho thấy, một trong những yếu tố để thúc đẩy chuyển đổi số chính là: nhận thức; thể chế; hạ tầng số; nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/99836
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.