Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9985
Title: Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh quận Bình Thủy TP Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thu Nha Trang
Đoàn, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến hình thức TTKDTM đang được áp dụng tại Agribank chi nhánh quận Bình Thủy như quy trình hạch toán, xử lý chứng từ, cách sử dụng cũng như các tiện ích của phương thức thanh toán này, từ đó đưa ra những kết luận và giải pháp phù hợp giúp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của phương thức TTKDTM cho chi nhánh nói riêng, và cho hệ thống NHTM hiện nay nói chung.
Description: 203 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9985
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.