Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9990
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Võ, Hồng Phượng
Trần, Ngọc Huyền
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả công việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn tại TPCT. Từ đó, đề xuất các giải pháp để cải thiện và nâng cao kết quả công việc của nhân viên lĩnh vực khách sạn tại TPCT.
Description: 80 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9990
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.