Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9991
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cơ sở lưu trú của khách du lịch nội địa tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Phú Son
Đặng, Tuyết Linh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cơ sở lưu trú của khách du lịch nội địa tại Thành phố Cần Thơ từ đó đề xuất một số giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, thu hút khách du lịch.
Description: 69 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9991
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.