Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9994
Nhan đề: Phân tích quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại công ty TNHH kế toán – kiểm toán Phương Nam chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thúy An
Phạm, Thị Thanh Nhung
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Kế toán – Kiểm toán Phương Nam – Chi nhánh Cần Thơ, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty TNHH Kế toán – Kiểm toán Phương Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
Mô tả: 159 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9994
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.