Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9997
Title: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch Cái Răng
Authors: Nguyễn, Thị Lương
Mạch, Hương Trang
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch Cái Răng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, qua đó đề xuất giải pháp.
Description: 62 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9997
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.