Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9999
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm của nam giới tại Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Hà
Trần, Thị Mỹ Khanh
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm của nam giới tại Cần Thơ, để xác định nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó đề xuất các giải pháp giúp các nhà sản xuất phân phối và tiêu thụ sản phẩm mỹ phẩm nam giới hiệu quả hơn
Description: 79 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9999
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.