Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9999
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm của nam giới tại Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Hà
Trần, Thị Mỹ Khanh
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng mỹ phẩm của nam giới tại Cần Thơ, để xác định nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó đề xuất các giải pháp giúp các nhà sản xuất phân phối và tiêu thụ sản phẩm mỹ phẩm nam giới hiệu quả hơn
Mô tả: 79 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9999
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.