Hiện tại trang tài liệu số này đang xây dựng để phục vụ cho việc lưu trữ tài liệu và chỉ mở phục vụ khi có sự chỉ đạo từ BGH.
Độc giả vui lòng truy cập website của TTHL để tìm các tài liệu đang được TTHL cung cấp: https://lrc.ctu.edu.vn
Cám ơn đã quan tâm đến nguồn tài liệu tại TTHL.