Browsing by Author Lâm, Quốc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014About Semicontinuity of Set-Valued Maps and Stability of Quasivariational InclusionsLâm, Quốc Anh; Phan, Quốc Khánh; Đinh, Ngọc Quý
2018B-well-posedness for set optimization problems involving set order relationsLâm, Quốc Anh; Phạm, Thị Vui; Rabian, Wangkeeree
2018Bài toán tối ưu cho các G(Z,C)-hàmLâm, Quốc Anh; Trương, Phước Nhân
2019Các loại nghiệm vững cho bài toán tối ưu đa mục tiêu không chắc chắn theo cách tiếp cận quan hệ thứ tự tập dạng l.Lâm, Quốc Anh; Trần, Hữu Ngưng
2019Các loại nghiệm vững cho bài toán tối ưu đa mục tiêu không chắc chắn theo cách tiếp cận quan hệ thứ tự tập dạng u.Lâm, Quốc Anh; Trương, Khánh Nguyên
2018Cấu trúc thứ tự theo nón và ứng dụngLâm, Quốc Anh; Nguyễn, Thị Thanh Thùy
2017Continuity of Approximate Solution Maps to Vector Equilibrium ProblemsLâm, Quốc Anh; Pham, Thanh Duoc; Trần, Ngọc Tâm
2016Continuity properties of solution maps of parametric lexicographic equilibrium problemsLâm, Quốc Anh; Phan, Quoc Khanh; Trần, Quốc Duy
2016Hausdorff continuity of approximate solution maps to parametric primal and dual equilibrium problemsLâm, Quốc Anh; Trần, Ngọc Tâm
2018Hölder Continuity of Solution Maps to Parametric Primal and dual Weak Generalized Ky Fan InequalitiesWangkeeree, Rabian; Lâm, Quốc Anh; Kerdkaew, Jutamas
2018Levitin-Polyak Well-Posedness for Strong Vector Mixed Quasivariational Inequality ProblemsBoonman, Panatda; Lâm, Quốc Anh; Wangkeeree, Rabian
2020Một số nội dung Hình học Sơ cấp tiếp cận theo hương hiện đại.Lâm, Quốc Anh; Phan, Thị Ngọc Trâm
2017On Holder continuity of approximate solution maps to vector equilibrium problemsLâm, Quốc Anh; Nguyễn, Trung Kiên; Trần, Ngọc Tâm
2014On Hölder calmness of solution mappings in parametric equilibrium problemsLâm, Quốc Anh; Kruger, A.Y.; Nguyễn, Hiếu Thảo
2015On Hölder continuity of solution maps of parametric primal and dual Ky Fan inequalitiesLâm, Quốc Anh; Phan, Quoc Khanh; Trần, Ngọc Tâm
2018On Hölder continuity of solution maps to parametric vector primal and dual equilibrium problemsLâm, Quốc Anh; Pham, Thanh Duoc; Trần, Ngọc Tâm
2018On penalty method for equilibrium problems in lexicographic orderLâm, Quốc Anh; Trần, Quốc Duy
2017On the Stability of Solution Mappings Parametric Generalized Vector Quasivariational Inequality Problems of the Minty TypeLâm, Quốc Anh; Nguyễn, Văn Hùng
2016On Well-Posedness for Parametric Vector Quasiequilibrium Problems with Moving ConesLâm, Quốc Anh; Đinh, Vinh Hiển
2018Painlevé–Kuratowski convergences of the solution sets for generalized vector quasi-equilibrium problemsLâm, Quốc Anh; Bantaojai, Thanatporn; Võ, Minh Tâm; Wangkeeree, Rabian; Nguyễn, Văn Hùng