Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Thiện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Kỷ niệm về giáo sư, viện sĩ Hoàng Trinh - người thầy, người anh, nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học Hàn LâmNguyễn, Ngọc Thiện
2021Nguồn lực văn hóa cho phát triển đất nước hiện nayNguyễn, Ngọc Thiện
2018Nhìn lại 10 năm thực hiện nghị quyết 23Nguyễn, Ngọc Thiện
2018Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa ở nước ta hiện nayNguyễn, Ngọc Thiện
2019Phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa - Nghệ thuật trong điều kiện xã hội hóaNguyễn, Ngọc Thiện
2020Quản lý các báo, tạp chí chuyên ngành của liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam: thực trạng và giải phápNguyễn, Ngọc Thiện
2018Tăng cường quản lý lễ hội ở nước ta hiện nayNguyễn, Ngọc Thiện
2021Thanh tra trong lĩnh vực nội vụ tại tỉnh Thái NguyênNguyễn, Thị Phương Hảo; Nguyễn, Ngọc Thiện
2021Thư chúc tếtNguyễn, Ngọc Thiện
2020Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tếNguyễn, Ngọc Thiện
2018Đổi mới, kiện toàn, củng cố, sắp xếp lại hệ thống tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực các thiết chế văn hóa cơ sởNguyễn, Ngọc Thiện
2019Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vữngNguyễn, Ngọc Thiện