Browsing by Author Nguyễn, Thị Lệ Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-05Hiện trạng-giải pháp-đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thiết bị toàn bộ(Overall Equipment Effectiveness - OEE) – Công ty TNHH Bao bì nhựa Thành PhúNguyễn, Thị Lệ Thủy; Mã, Mỹ Linh; Trần, Hồng Uyên
2019-05Khảo sát và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng HACCP (Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng STAPIMEX)Nguyễn, Thị Lệ Thủy; Nguyễn, Liêm Phúc
2018Managing risks in the fisheries supply chain using House of Risk Framework (HOR) and Interpretive Structural Modeling (ISM)Nguyễn, Thị Lệ Thủy; Trần, Thị Thắm; Đỗ, Thị Kiều Hoanh; Lê, Anh Tuấn; Hồ, Thị Kim Đào; Huỳnh, Tấn Phong
2018-05Phân tích và đánh giá rủi ro chuối cung ứng tôm dựa trên Mô hình cấu trúc diễn dịch (Interpretive Structural Modeling) và Quá trình phân tích mạng (Analytic Network Process)Nguyễn, Thị Lệ Thủy; Lê, Anh Tuấn
2018-05Phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng lúa gạo dựa trên phương pháp phân tích thứ bậc Fuzzy AHP (Công ty Lương Thực Sông Hậu)Nguyễn, Thị Lệ Thủy; Lê, Thị Huỳnh Như; Nguyễn, Thị Quyên
2019-05Ứng dụng mô hình Fuzzy AHP – TOPSIS trong lựa chọn phương pháp và địa điểm xử lý chất thải rắn tại Cần ThơNguyễn, Thị Lệ Thủy; Phạm, Tiến Triển
2018-05Ứng dụng mô hình kết hợp triển khai chức năng chất lượng AHP-QFD để phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng hệ thống e-learing tại Trường đại học Cần ThơNguyễn, Thị Lệ Thủy; Đặng, Thị Thùy Trang
2019-05Đánh giá và so sánh hiệu quả quản lý chất thải rắn tại ĐBSCL và TP Cần Thơ bằng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu DEA (Data Envelopment Analysis)Nguyễn, Thị Lệ Thủy; Lê, Thiên Nga