Browsing by Author Tưởng, Duy Lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Bàn về một số loại hợp đồng thông dụngTưởng, Duy Lượng; Lê, Thị Hòa
2020Bình luận Án lệ số 10/2016/AL¹Tưởng, Duy Lượng
2020Bình luận Án lệ số 16/2017/AL¹ về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các hợp đồng thừa kế chuyển nhượngTưởng, Duy Lượng
2018Hợp đồng ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 (Kỳ I)Tưởng, Duy Lượng
2018Hợp đồng ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 (Tiếp theo kỳ trước và hết)Tưởng, Duy Lượng
2018Một vài suy nghĩ về giao dịch dân sự có điều kiện và giải thích giao dịch dân sựTưởng, Duy Lượng
2018Những nội dung cơ bản về biện pháp bảo đảm cầm cố tài sản trong Bộ luật Dân sự năm 2015Tưởng, Duy Lượng
2018Những nội dung cơ bản về sở hữu riêng, sở hữu chung trong Bộ luật Dân sự 2015 (Từ điều 205 đến điều 220) (Kỳ I)Tưởng, Duy Lượng
2018Những nội dung cơ bản về sở hữu riêng, sở hữu chung trong Bộ luật Dân sự 2015 (Từ điều 205 đến điều 220) (Tiếp theo kỳ trước và hết)Tưởng, Duy Lượng
2018Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng điều 129 Bộ luật dân sự về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thứcTưởng, Duy Lượng
2018Những vấn đề cơ bản về điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực của Bộ luật Dân sự năm 2015 (Kì I)Tưởng, Duy Lượng
2018Những vấn đề cơ bản về điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực của Bộ luật Dân sự năm 2015 (Tiếp theo kỳ trước và hết)Tưởng, Duy Lượng
2018Quy định của các Bộ luật Dân sự về bảo vệ người thứ ba ngay tình và thực tiễn giải quyết (Kỳ I)Tưởng, Duy Lượng
2018Vai trò của đăng ký và cung cấp thông tin tài sản trong giải quyết chanh chấp dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh thương mại tại Tòa ánTưởng, Duy Lượng
2018Về tính hợp lý của khoản 3 điều 7 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTPTưởng, Duy Lượng