Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10006
Title: Phân tích hiệu quả sản xuất của hộ trồng nấm rơm tại quận Bình Thủy Thành phố Cần Thơ
Authors: Võ, Thành Danh
Ngô, Cẩm Giang
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu thực trạng sản xuất nấm rơm tại quận Bình Thủy. Phân tích hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng nấm thuộc địa bàn thành phố. Đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng nấm và giải quyết các vấn đề còn tồn tại của ngành nấm trong quận Bình Thủy.
Description: 75 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10006
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.