Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10014
Nhan đề: Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại công ty TNHH dịch vụ giao nhận Ân Phương
Tác giả: Phan, Anh Tú
Đồng, Văn Đạt
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích quy trình giao nhận của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giao nhận Ân Phương nhằm đưa ra các giải pháp giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và khắc phục những mặt hạn chế của quy trình nhập khẩu hàng hóa để hoàn thiện quy trình này, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty
Mô tả: 75 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10014
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.