Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10024
Title: Đánh giá của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ du lịch tại bến Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Thị, Hồng Nghi
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng du lịch tại Bến Ninh Kiều TP. Cần Thơ. Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch tại Bến Ninh Kiều TP. Cần Thơ qua khảo sát du khách nội địa. Đề xuất một số hàm ý giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Bến Ninh Kiều TP. Cần Thơ.
Description: 57 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10024
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.