Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10027
Title: Ước lượng mức sẵn lòng chấp nhận rủi ro về sức khỏe khi sử dụng thuốc trừ sâu của nông dân sản xuất lúa tỉnh Vĩnh Long: Phương pháp thực nghiệm lựa chọn
Authors: Huỳnh, Việt Khải
Nguyễn, Đỗ Trúc Uyên
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá nhận thức và ước tính mức sẵn lòng chấp nhận những thay đổi về rủi ro của người dân trong đánh giá nguy cơ về sức khỏe của nông dân liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất lúa tại tỉnh Vĩnh Long.
Description: 84 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10027
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.